Untitled Document

 
• อารมณ์สีเทา •

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< หลากลีลาไม่อยากมีเรื่อง >>


Posted on Thu 1 Oct 2009 2:11
 

 

 

 

 

 

 

 
เห็นแล้วอยากไปอ่ะป้า

ว่าแต่ผมอยากเป็นดอกไม้นะ

อยากอยู่ในสายตาน่อย 8=)
laliluna   
Thu 1 Oct 2009 2:30 [1]

 

THEME DESIGN BY MUUTAH